Dobór bufora do pompy ciepła – jak wybrać najlepszy? 


Dobór bufora do pompy ciepła – jak wybrać najlepszy 

Bufor jest zbiornikiem, w którym magazynowana jest woda zasilająca centralne ogrzewanie. Jest urządzeniem, które gromadzi w sobie ciepło, które jest później transportowane do instalacji grzewczej. Bufory są wykorzystywane w różnorodnych instalacjach grzewczych (najczęściej są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania). Dobór bufora do pompy ciepła jest bardzo trudny, jak zatem wybrać zbiornik, który będzie najlepiej dopasowany do potrzeb budynku?

O czym należy pamiętać, wybierając bufor?

Aby bufor działał poprawnie, to w układzie musi być minimalna ilość wody. Może być zgromadzony w kaloryferach lub w instalacji podłogowej. Jeśli nie jest wystarczający, to należy go koniecznie zapewnić. W takiej sytuacji bardzo ważne jest zastosowanie zbiornika buforowego, który zwiększy ilość wody w instalacji, zapewniając tym samym wymagany zład wody. Czy są jeszcze jakieś inne powody, z których stosuje się bufor?

Dobór bufora do pompy ciepła

Dobór bufora do pompy ciepła jest bardzo ważny, ponieważ zapewnia minimalny przepływ wody (ilość wody, która płynie przez instalację w danym czasie). Bardzo ważną kwestią jest również zapewnienie właściwej temperatury między powrotem a zasilaniem. Kolejną kwestią jest dobór grzejników do pompy ciepła https://duneko.pl/dobor-pompy-ciepla/. Pamiętaj, że bufor magazynuje nadmiar ciepła, jeśli instalacja została przewymiarowana. Może również pełnić funkcję sprzęgła hydraulicznego, który oddziela instalację od źródeł ciepła. Największą zaletą bufora jest połączenie kilku źródeł ciepła (jest to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie).

Dobór bufora do pompy ciepła, jak wybrać najlepszy?

Bufor może być traktowany jako magazyn ciepła. Wydaje się, że powinien być jak największy, aby móc zmagazynować jak najwięcej ciepła wyprodukowanego przez urządzenie grzewcze. Nic bardziej mylnego. Wielkość zbiornika nie jest związana z mocą urządzenia. Podczas dobór bufora do pompy ciepła przyjmuje się zasadę, że na każdy 1kW mocy grzewczej pompy ciepła przypada min. 10 l. Z tego wynika, że dla urządzenia o mocy 10 kW minimalna wynosi co najmniej 100 l. Dlatego w budynkach, w których jest co najmniej kilka grzejników, a każdy z nich o pojemności kilku litrów, to bufor o tej pojemności może okazać się niewystarczający.

Pamiętaj, że podczas doboru bufora do pompy wielkość domu nie jest jedynym czynnikiem, który decyduje o tym, czy należy zastosować bufor, czy też nie. Podobnie wygląda dobór grzejników do pompy ciepła. Muszą być dopasowane do indywidualnych preferencji i mocy grzewczej urządzenia.